פרסומיםמאת דר׳ קלאודיה יהלום

לחץ כאן לפירסומים ב PubMed – Click Here / Pubmed

 1. Yahalom C, Cohen Y, Averbukh E, Anteby I, Amir G, Pe’er J. Bilateral Iridociliary T-cell Lymphoma. Clinico Patological Report/Review.
  Arch Opthalmolol 2002 .Feb; 120(2):204-7
 2. Horani A, Frenkel S, Yahalom C, Farber MD, Ticho U, Blumenthal E. The learning effect in visual field testing of healthy subjets using FDT.
  J Glaucoma 2002. Dec; 11(6):511-6
 3. Banin E, Morad Y, Berenshtein E, Obolensky A, Yahalom C, Goldich J, Adibelli F, Zuniga G, De Anda M, Pe’er J, Chevion M.
  Injury induced by chemical warfare agents: Characterization and treatment of ocular tissues exposed to nitrogen mustard. IOVS 2003
  Jul:44(7):2966-72.
 4. Abramov Y, Borik S, Yahalom C, Fatum M, Avgil G, Berzezinsky A, Banin E. The effect of hormone replacement theraphy on the risk for
  age related maculopathy in post-menopausal women. Menopause 2004 Jan-
  Feb;11(1): 62-8
 5. Yahalom C, Mechoulam H, Solomon A, Raiskup FD, Peer J, Frucht- Pery J. Forty years of changing indications in penetrating keratoplasty
  in Israel. Cornea. 2005 Apr;24(3):256-8
 6. Abramov Y, Borik S, Yahalom C, Fatum M, Avgil G, Brzezinski A, Banin E. Does postmenopausal hormone replacement therapy affect
  intraocular pressure?. J Glaucoma. 2005 Aug;14(4):271-5.
 7. Kowal L, Yahalom C, Shuey NH. Chiari 1 malformation presenting as strabismus. Binocul Vis Strabismus Q. 2006;21(1):18-26.
 8. Kowal L, Wong E, Yahalom C. Botulinum toxin in the treatment of strabismus. A review of its use and effects. Disabil Rehabil. 2007 Dec
  15;29(23):1823-31
 9. Yahalom C, Ben Simon G, McNab A, Kowal L. Lateral Orbitotomy in challenging exotropia. Pediatric ophthalmology and Strabismus. J Pediatr
  Ophthalmol Strabismus. 2009 Jul-Aug;46(4):223-5.
 10. Yahalom C, Mechoulam H, Cohen E, Anteby, I. Strabismus surgery outcome among children and young adults with Down Syndrome. J AAPOS
  2010, 14(2): 117-119
 11. Yahalom C, Tzur V, Blumenfeld A, Greifner G, Eli D, Rosenman A, Glanzer S, Anteby I. Refractive profile in oculocutaneous albinism and its
  correlation with final visual outcome. Br J Ophthalmol 2012,96(4):537-9.
 12. Makhoul IR, Peleg O, Miller B, Bar-Oz B, Kochavi O, Mechoulam H, Mezer E, Ulanovsky I, Smolkin T, Yahalom C, Khoury A, Lorber A, Nir A, Blazer S.
  Oral propranolol versus placebo for retinopathy of prematurity: a pilot, randomised, double-blind prospective study. Arch Dis Child. 2013;98(7):565-
 13. Erdinest N, Aviel G, Moallem E, Anteby I, Yahalom C, Mechoulam H, Ovadia H, Solomon A. Expression and activation of toll-like receptor 3 and
  toll-like receptor 4 on human corneal epithelial and conjunctival fibroblasts.
  J Inflamm 2014;11(1):3.