טיפולי לקויות ראייה בילדים

ראייה ירודה היא מגבלה קשה בחדות הראייה או בשדה הראייה. לילדים הסובלים ממגבלה זו, הראייה נמוכה מהנורמה, גם לאחר שימוש בעזרים כמו משקפיים רגילים או עדשות מגע (ראייתם נמוכה מ- 18\6) והם נקראים כבדי ראייה.

הפגיעה תפקוד הראייה עלולה לגרום לקשיים משמעותיים בחיי היומיום (בהתמצאות בסביבה, ניידות, לימודיי בית הספר, פעילויות ספורט ובלויי הפנאי).הטיפול בילדים עם לקוי ראייה הינו שיקום.

שיקום ראייה מוקדם בחיים מאפשר התפתחות והשתלבות טובה יותר לחיי היום-יום. בדיקות נוספות כוללות: אלקטרופיסיולוגיה של העין, שדות ראייה ועוד. חלק מהשיקום כלל התאמה של אביזרי עזר אופטיים.